Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Pokaż menu
Show 18

Jednoskładnikowy uszczelniacz akrylowy Bostik FP 310 INTUMESCENT ACOUSTIC ACRYLIC

0,00
Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic to jednoskładnikowy uszczelniacz akrylowy, przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń w zakresie ochronyprzeciwpożarowej. Zapobiega on rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez złącza i otwory w ścianach/stropach przeciwpożarowych, w tym otwory wykonywane w celu poprowadzenia instalacji w budynkach. Szczeliwo Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic rozszerza się po ogrzaniu, tworząc efektywne uszczelnienie chroniące przed ogniem, dymem i gazem. Pod wpływem warun- ków atmosferycznych szczeliwo twardnieje, zachowując odpowiedni stopień elastyczności na potrzeby ruchu złączy. W przypadku wystawienia na działa- nie ognia szczeliwo Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic tworzy solidne uszczelnienie ognioodporne, zamieniając się w węgiel chroniący przed ogniem i uniemożliwiający przedostawanie się ognia oraz dymu nawet do 4 godzin. Szczeliwo Bostik FP 310 Intumescent Acoustic Acrylic zapewnia bardzo dobrą izolację akustyczną. Zostało także przetestowane w bardzo wielu różnych ro-dzajach przepustów oraz w wielu różnych typach przegród.

Kołnierz przeciwpożarowy BOSTIK FP 330 PIPE COLLAR

49,40680,62
Bostik FP 330 Pipe Collar to kołnierz przeciwpożarowy, który rozszerza się w przypadku pożaru, wypełniając luki pozostałe po stopionym tworzywie sztucznym i spalonej ła- twopalnej izolacji rur. Kołnierz Bostik FP 330 Pipe Collar składa się z dzielonej, okrągłej stalowej obudowy, malowanej na biało, którą zakłada się wokół rur z tworzywa sztucz-nego. Kołnierze mają bezpieczny i prosty w działaniu mechanizm blokujący przed samoczynnym otwarciem. Osłona stalowa zawiera rozszerzający się materiał na bazie grafitu który po kontakcie z ciepłem wypełnia luki pozostałe po łatwopalnych rurach i palnej izolacji rur przechodzących przez ściany oraz stropy przeciwpożarowe.

Masa przeciwpożarowa do zabezpieczania dylatacji oraz przej?? instalacyjnych Bostik FP 312 Fire Retardant Coating – 8L

453,48 368,68
Bostik FP 312 FIRE RETARDANT COATING to powłoka ablacyjna przeznaczona do wzmacniania, uszczelniania oraz zabezpieczania włókien z wełny skalnej przed

Ognioodporna piana poliuretanowa Bostik FP 404 Firm Retardant PU Gunfoam 750ml

75,92 61,72
Bostik FP 404 FIRE RETARDANT PU GUNFOAM to jednoskładnikowa, pistoletowa piana poliuretanowa do montażu, uszczelnień i wypełnień w budownictwie. Uszczelnione

Ognioodporne szczeliwo akrylowe Bostik FP 401 Fireseal Acrylic – 310ml

12,92 10,50
Bostik FP 401 FIRESEAL ACRYLIC to jednoskładnikowy, trwale plastyczno-elastyczny, ognioodporny uszczelniacz akrylowy na bazie dyspersji wodnej, przeznaczony do wykonywania uszczelnień

Ognioodporne szczeliwo silikonowe Bostik FP 402 Fireseal Silicone – 310ml

30,26 24,60
Bostik FP 402 FIRESEAL SILICONE to jednoskładnikowy, trwale elastyczny, ognioodporny uszczelniacz silikonowy, z neutralnym systemem utwardzania, przeznaczony do wykonywania uszczelnień

Płyta z wełny skalnej Bostik FP 320 FIRE BATT

161,01184,80
Bostik FP 320 Fire Batt to płyta z wełny skalnej o dużej gęstości, pokryta środ- kiem Bostik FP 312 Fire Retardant Coating. Płyta służy do przywracania odpor-ności ogniowej ścian i podłóg w przypadku naruszenia ich integralności przez jedną lub kilka instalacji przechodzących przez nie. Powłoka Bostik FP 312 Fire Retardant Coating zapewnia dodatkową ochronę poprzez znaczne zmniejsze- nie przepuszczalności rdzenia z wełny skalnej, chroni także przed przedostawa- niem się gorących gazów. Dzięki temu ogranicza wzrost temperatury po stro- nie niewystawionej na kontakt z ogniem i zmniejsza przewodzenie ciepła przez instalacje poprowadzone przez przegrody. Płytę Bostik FP 320 Fire Batt należy instalować w przegrodzie, doszczelniając krawędzie masą Bostik FP 310 Intume- scent Acoustic Acrylic. Wszystkie przewody instalacyjne poprowadzone przez płytę Bostik FP 320 Fire Batt należy także doszczelnić wyżej wymienionymuszczelniaczem.

Suchy, biały proszek, złożony z perlitu i związków nieorganicznych Bostik FP 370 FIRESEAL MORTAR – 15 kg

175,64 142,80
Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR to suchy, biały proszek, złożony z perlitu i związków nieorganicznych. Po zmieszaniu z wodą związki te tworzą zaprawę umożliwiającą wykonywanie uszczelnień przeciwpożarowych odpornych na wysoką temperaturę. Zaprawa uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia i dymu przez otwory w ścianach i stropach przeciwpożarowych, w tym także przez przepusty instalacyjne. Podczas utwardzania Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR nieznacznie rozpręża się, zapewniając bardzo dobre uszczelnienie przepustów instalacyjnych i otworów. Po utwardzeniu zaprawę Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR można szlifować, a także pozwala ona na łatwe wiercenie w niej. Suchy związek ma kolor zbliżony do białego i w razie potrze- by można go malować. Zaprawa Bostik FP370 FIRESEAL MORTAR zapewnia również utrzymanie parametrów projektowych w zakresie akustyki.