Wyświetlanie 1–24 z 25 wyników

Pokaż menu
Show 18

Ardex BM-P – 10 l – bitumiczny środek gruntujący do arkuszy samoprzylepnych

179,89 146,25

Nie zawiera rozpuszczalników, gotowy do użycia, na bazie kauczukowo-bitumicznej. Cienkowarstwowa zaprawa według DIN 18195-2, tabela

Bostik BLOCK C903 TERRA LIQUID 5kg (Isolier-Flüssig) – Środek krzemowy

141,45 115,00
BLOCK C903 TERRA LIQUID jest roztworem na bazie modyfikowanego krzemianu. Nie zawiera rozpuszczalników, a także jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Charakteryzuje się niską lepkością oraz wysoką wchłanialnością. Łatwy w aplikacji, termicznie odporny, reaguje z produktami BLOCK C901 TERRA SPECIAL i BLOCK C902 TERRA XPRESS tworząc wraz z nimi specjalny system hydroizolacji Aquastopp. Odporny na mróz i sól drogową.
 • Trzeci składnik systemu Aquastopp
 • Zamyka pory kapilarne
 • Odporny na mróz i sól drogową
 • Łatwy i bezpieczny w aplikacji

Bostik Clean R581 Anti Sulfat, środek do odsalania murów / 5kg (Antisulfat)

280,00 227,64
CLEAN R581 ANTI SULFAT służy do naprawy wilgotnych, nasyconych solą murów. Wnikając głęboko w podłoże reaguje ze znajdującymi się w ścianach solami rozpuszczalnymi w wodzie. Szkodliwe dla murów sole zostają przekształcone w nierozpuszczalne produkty reakcji. W ten sposób podłoże zostaje uwolnione od niszczącej substancji.

Epoksydowa żywica gruntująca Ardex R2E – 20kg

1 948,32 1 584,00

ARDEX R 2 E jest płynną, dwuskładnikową żywicą epoksydową bez rozpuszczalników. Nie zawiera lotnych związków organicznych LZO. Do stosowania jako wzmocnienie podłoża i wypełnienie rys lub grunt przed naniesieniem powłok epoksydowych lub poliuretanowych. Po związaniu jest odporna na działanie wody, związków chemicznych i warunków atmosferycznych.

Głęboko penetrujący grunt dyspersyjny do chłonnych podłoży mineralnych PCI Gisogrund OP

76,51135,57

Wyrównuje chłonność podłoży mineralnych, wiąże pozostałości pyłu i zmniejsza nasiąkliwość podłoża, znacznie zwiększając przyczepność następnych warstw. Zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrznych w wylewkach samopoziomujących. Barwiony w celu lepszej kontroli zagruntowania podłoża. Koncentrat – umożliwia rozcieńczenie wodą w proporcji 1:1

Grunt bitumiczny Ultrament /5l

76,99 62,59

GRUNT BITUMICZNY – skoncentrowany, wodorozcieńczalny środek gruntujący przeznaczony pod wszystkie nie zawierające rozpuszczalników powłoki bitumiczne takie jak: izolacje średniowarstwowe (ISOLASTIK), grubowarstwowe (ISODÄMM 2K SZYBKI). Do stosowania na wszystkich nasiąkliwych podłożach mineralnych występujących w budownictwie takich jak: beton, tynk, jastrych, mur z bloczków betonowych, z betonu komórkowego, cegły silikatowej oraz na ZAPRAWIE USZCZELNIAJĄCEJ ULTRAMENT. Produktu nie można stosować, jako grunt na powierzchniach wykonanych z tworzyw sztucznych i stali.

Grunt głęboko penetrujący, Kerakoll Biogrip

64,96104,94
Głęboko penetrujący grunt izolujący na bazie wodnej do suchych i chłonnych podłoży na bazie mineralnej, cementowej lub gipsowej, certyfikowany i ekokompatybilny, idealny w GreenBuilding. Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, o najniższej emisji lotnych związków organicznych. Przyjazny dla środowiska i zdrowia użytkowników.
Biogrip tworzy zwarty film izolujący, redukuje i reguluje nasiąkliwość podłoży bardzo porowatych, przedłuża obrabialność zapraw wyrównawczych i klejów naturalnych.
 • Bezrozpuszczalnikowy, wiąże pył
 • Wydłuża czas obrabialności klejów i zapraw wyrównujących
 • Spaja słabsze podłoża
 • Odpowiedni do podłoży ogrzewanych

Koncentrat gruntujący Ardex P 52

80,261 010,32

Gruntowanie, mostek sczepny oraz zamykanie porów bez użycia środków rozpuszczających. Bardzo niski poziom emisji substancji organicznych, nie zawiera rozpuszczalników. Zapobiega powstawaniu pęcherzy powietrznych podczas szpachlowania. Rozpuszczalny w wodzie. Do stosowania wewnątrz.

Mostek szczelny Ardex P 82

183,86463,29

Do wytwarzania warstw sczepnych. Warstwa sczepna stosowana na gładkich i szczelnych podłożach. Nie zawiera rozpuszczalników. Zastępuje neoprenowe warstwy gruntujące. Bezpieczny do magazynowania, transportu i obróbki. Do stosowania wewnątrz.

Mostek szczepny Ardex P82

186,35469,55
Do wytwarzania warstw sczepnych. Warstwa sczepna stosowana na gładkich i szczelnych podłożach. Nie zawiera rozpuszczalników. Zastępuje neoprenowe warstwy gruntujące. Bezpieczny

PCI Epoxigrund 390 Specjalny grunt epoksydowy na podłoża chłonne i niechłonne

204,491 044,04

Bardzo niska lepkość. Zdolność szczelnego zamykania porów podłoża. Zdolność zatrzymywania podciągania kapilarnego przy wilgotności szczątkowej do 7% CM. Nie zawiera rozpuszczalników. Wodo- i mrozoodporny. Odporny na czynniki pogodowe. Wodoszczelny. Doskonała przyczepność do niemal wszystkich materiałów stosowanych w budownictwie. Odporny na starzenie. Ekologiczny – niska emisyjność substancji szkodliwych – oznaczony znakiem EMICODE EC1 R. Zgodny z normą EN 1504-2.

PCI Gisogrund – Grunt dyspersyjny do chłonnych podłoży mineralnych

54,615 559,74

Wyrównuje chłonność podłoży mineralnych, wiąże pozostałości pyłu i zmniejsza nasiąkliwość podłoża, znacznie zwiększając przyczepność następnych warstw. Zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrznych w wylewkach samopoziomujących. Barwiony w celu lepszej kontroli zagruntowania podłoża. Koncentrat o wysokiej wydajności – umożliwia znaczne rozcieńczenie wodą. Bardzo krótki czas schnięcia. Nie zawiera rozpuszczalników, bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak EC1. Możliwość przechowywania i transportu w temperaturach ujemnych: do -10  C.

PCI Gisogrund 303 – Specjalny grunt do podłoży gładkich, niechłonnych

108,711 590,01
Barwiony na jasnożółto w celu lepszej kontroli zagruntowania podłoża.
Gotowy do użycia - nie wymaga mieszania z wodą.
Krótki czas schnięcia.
Nie zawiera rozpuszczalników, bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak EC 1 PLUS.
Zapewnia wysoką przyczepność klejów i wypraw mineralnych do gładkich i niechłonnych podłoży.

Płynna żywica Ardex FB

143,91541,20

Na bazie żywicy epoksydowej. Do trwałego łączenia rys w jastrychach i innych podłożach. Jako mostek sczepny pomiędzy podłożem a świeżą zaprawą lub betonem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Dobre właściwości rozlewne. Doskonałe właściwości wnikania

Sopro HE 449 emulsja przyczepna do szpachli

49,54358,85

Dyspersja na bazie żywic syntetycznych do wytworzenia warstwy kontaktowej na podłożach mineralnych pod wylewki samopoziomujące, szpachle i tynki oraz do ulepszania zapraw budowlanych.

 • Stosowana metodą „mokre na mokre”
 • Wysoka przyczepność
 • Podwyższa przyczepność dla nowych warstw
 • Łatwość stosowania
 • Zmniejsza zjawisko tworzenia się pęcherzyków powietrza przy nakładaniu wylewek samopoziomujących
 • Dla poprawy i wzmocnienia właściwości zapraw budowlanych
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi
 • Jako warstwa kontaktowa lub mostek sczepny pod wylewki samopoziomujące Sopro FLOOR WS 3.50, Sopro FLOOR WS 3.70 extreme, FS 15 plus, SoproDur® HF-S 563, szpachle Sopro RS 462, AMT 468, RAM 3® 454 oraz tynki z grupy zapraw P II i P III
 • Zużycie: ok. 100-200 g/m² jako warstwa kontaktow

Sopro HPS 673 podkład gruntujący do podłoży niechłonnych

55,97215,82

Nie zawierający rozpuszczalników, jasnoszary, zawierający piasek kwarcowy, specjalny preparat gruntujący na bazie dyspersji polimerowej do przygotowania zwartych, gładkich i niechłonnych podłoży przed układaniem płyt i płytek. Nadaje się szczególnie do stosowania na istniejącej okładzinie ceramicznej, jak również do zwiększania ­przyczepności na drewnie, jastrychach asfaltowych, magnezjowych i na przylegających resztkach starego kleju, lakieru i wykładzin PVC.

 • Szybkoschnący
 • Gotowy do użycia
 • Wysoka wydajność
 • Dedykowany na podłoża niechłonne, niskochłonne, gładkie
 • Czas schnięcia: 1-2 godzin
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Doskonały do prac renowacyjnych i modernizacyjnych
 • Posiada dopuszczenie do stosowania w przemyśle stoczniowym
 • Nadaje się na podłogi i ściany ogrzewane
 • Na podłożach drewnianych poprawia przyczepność kolejnych warstw, jak również zapobiega pęcznieniu podłoża
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podogi
 • Zużycie: ok. 150 g/m² w zależności od właściwości podłoża

Sopro HSF 748 /25 kg zaprawa szczepna elastyczna

106,41 86,51

Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, zawierająca tras reński zaprawa przyczepna pod układane okładziny ceramiczne, kamienne, betonowe oraz kostkę brukową. Związany podkład Sopro HSF 748 jest wodoodporny, odporny na warunki atmosferyczne oraz zmienne cykle zamrażania i rozmrażania oraz jest odporny na obciążenia mechaniczne i termiczne.

 • Zwiększa przyczepność do podłoża przy pracach okładzinowych
 • Również do układania płytek o niskiej nasiąkliwości (gresy)
 • Do układania okładzin kamiennych i ceramicznych metodą wibrowania lub metodą tradycyjną na zaprawach grubowarstwowych
 • Jako warstwa kontaktowa do zaprawy drenażowej Sopro DM 610
 • Podwyższona odporność na wykwity i przebarwienia
 • Możliwość użycia na ogrzewanie podłogowe
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz, na podłogi
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
 • Zużycie: 1,5 - 2,0 kg/m² w postaci szlamu

Sopro SG 602 grunt odcinający /5l

196,06 159,40

Jednoskładnikowy, niezawierający rozpuszczalników podkład gruntujący na bazie wysokiej jakości żywicy syntetycznej na podłoża o dużej i zróżnicowanej chłonności. Szczególnie zalecany pod następnie nakładane mineralne zaprawy klejowe, masy szpachlowe i uszczelnienia zespolone.

 • Zalecany na tynki gipsowe pod okładziny ceramiczne
 • Szczególnie na jastrychy anhydrytowe (pod płyty o powierzchni ≤ 1,0 m2)
 • Również na podłoża niechłonne
 • Działa odcinająco na wnikanie w podłoże wilgoci z zaprawy cementowej
 • Redukuje nadmierną chłonność i wyrównuje zróżnicowaną chłonność podłoża
 • Możliwość prowadzenia następnych prac po 2-5 godzinach
 • Wzmacnia piaszczące powierzchnie i wiąże pyły
 • Zwiększa przyczepność
 • W zależności od zastosowania możliwość rozcieńczania wodą
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • W pomieszczeniach, na ściany i podłogi
 • Również zalecany na podłogi i ściany ogrzewane
 • Zmniejsza ryzyko tworzenia się na powierzchni wylewek samopoziomujących pęcherzyków powietrza

Specjalny grunt do podłoży chłonnych, niechłonnych i drewnianych PCI Gisogrund 404

104,941 451,50
Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoży mineralnych. Zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrznych w wylewkach samopoziomujących. Barwiony w celu lepszej kontroli zagruntowania podłoża. Koncentrat o wysokiej wydajności – umożliwia kilkukrotne rozcieńczenie wodą. Krótki czas schnięcia. Nie zawiera rozpuszczalników, bardzo niska emisja substancji szkodliwych – znak EC 1 PLUS. Zapewnia wysoką przyczepność klejów i wypraw mineralnych do różnych podłoży.

Specjalny grunt do powierzchni niechłonnych Bostik Grip A936 XPRESS – 5 kg

155,78 126,65

Dyspersja akrylowa poprawiająca przyczepność podłoża, przeznaczona do gruntowania wszystkich powszechnie stosowanych powierzchni. Odpowiednia na szczelne, gładkie i niechłonne podłoża w celu poprawy przyczepności mas szpachlowych, zapraw uszczelniających oraz cementowych zapraw klejowych.

Środek gruntujący zwiększający przyczepność szczeliw uszczelniających PCI Elastoprimer 145 – 250 ml

175,74 142,88
Zwiększa przyczepność materiałów uszczelniających PCI na różnych podłożach Umożliwia trwałe zamknięcie spoin łączących i dylatacyjnych, także na podłożach trudnych Przezroczysty, dzięki czemu zachowana zostaje kolorystyka podłoża w przypadku zastosowania PCI Elastoprimer 110, 150, 165 (PCI Elastoprimer 220 ma odcień czerwonobrązowy, zaś PCI Elastoprimer 145 różowy)

Uniwersalny środek gruntujący Bostik Grip A500 Multi – 10 kg

217,01 176,43

Uniwersalny środek gruntujący poprawiający przyczepność. Przeznaczony do gruntowania powierzchni chłonnych i niechłonnych. Odpowiedni do gruntowania podłoży takich jak: jastrychy, surowy beton, kamień naturalny i sztuczny, okładziny ceramiczne itp.

Wielofunkcyjna żywica epoksydowa Ardex EP 2000

195,69805,53

Bariera przeciwko kapilarnemu podciąganiu wody. Gruntowanie i wzmacnianie podłoży. Zamykanie rys w jastrychach i betonie. Mostek sczepny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Wielofunkcyjny, szybki środek gruntujący ARDEX P 4 READY

98,71355,16

Gruntowanie, mostek sczepny, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, na ścianach, podłogach i sufitach. Środek do gruntowania podłoży chłonnych i niechłonnych. Do stosowania pod kleje do płytek, pod masy szpachlowe na ścianach i pod masy rozlewne i gęstoplastyczne na podłogach. Skuteczny i pewny mostek sczepny o szerokim zakresie zastosowań. Szybkoschnący. Nie zawiera rozpuszczalników. Produkt jednoskładnikowy. Konsystencja niekapiąca. Łatwa i wygodna w nakładaniu. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.  

Środek gruntujący – jak wybrać?

Środki gruntujące w budownictwie odgrywają kluczową rolę w procesie przygotowywania powierzchni przed aplikacją materiałów wykończeniowych. Są to specjalne preparaty, które służą do przygotowania podłoża przed malowaniem, klejeniem, czy nakładaniem innych powłok. W tym artykule omówimy czym jest środek gruntujący, do czego służy grunt głęboko penetrujący, oraz kiedy warto sięgnąć po środek gruntujący.

Czym jest środek gruntujący?

Środek gruntujący, zwany również podkładem, to preparat stosowany do impregnacji, zabezpieczenia i przygotowania powierzchni przed aplikacją innych materiałów wykończeniowych. Jest to pierwszy etap procesu wykończeniowego, mający na celu zapewnienie odpowiedniej przyczepności, zabezpieczenia przed wilgocią, wzmacniania podłoża oraz poprawy jakości aplikowanych materiałów.

Do czego służy grunt głęboko penetrujący?

Grunt głęboko penetrujący to rodzaj środka gruntującego, który penetruje głęboko w strukturę podłoża, wnikając w pory i mikropęknięcia, zapewniając lepszą przyczepność i zabezpieczając podłoże przed wilgocią. Jest stosowany na różnego rodzaju powierzchniach, takich jak beton, cegła, płytki ceramiczne, drewno czy gips, aby poprawić przyczepność kolejnych warstw wykończeniowych.

Kiedy warto wybrać środek gruntujący?

Środek gruntujący jest zalecany do stosowania w wielu sytuacjach, zwłaszcza w przypadku specjalistycznych powłok wykończeniowych, trudnych powierzchni, czy wymagających zabezpieczenia przed wilgocią. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, w których warto sięgnąć po środek gruntujący:

Nowe powierzchnie: Na nowych powierzchniach, takich jak nowo wylewany beton, gips, czy cegła, zastosowanie środka gruntującego może być niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej przyczepności materiałów wykończeniowych, a także zabezpieczenia przed wilgocią.

Zniszczone powierzchnie: Na powierzchniach o nierównym lub zniszczonym podłożu, takich jak ściany z pęknięciami, ubytkami czy wypaczonymi powierzchniami, środek gruntujący może być stosowany w celu wyrównania podłoża i zabezpieczenia przed dalszym uszkodzeniem.

Trudne powierzchnie: Na powierzchniach trudnych do przylegania, takich jak powierzchnie szkliste, metalowe, lakierowane, czy bardzo gładkie, zastosowanie środka gruntującego może być niezbędne w celu poprawienia przyczepności materiałów wykończeniowych.

Powierzchnie poddawane intensywnemu obciążeniu: Na powierzchniach, które będą poddawane intensywnemu użytkowaniu, takich jak podłogi, podwórka czy parkingi, zastosowanie gruntującego preparatu może być konieczne w celu wzmocnienia podłoża i zapewnienia długotrwałego efektu.

Zabezpieczanie przed wilgocią: W przypadku powierzchni narażonych na wilgoć, takich jak łazienki, kuchnie, czy elewacje zewnętrzne, zastosowanie środka gruntującego z właściwościami hydrofobowymi może być niezbędne w celu zabezpieczenia przed wilgocią i zapobieżenia powstawaniu pleśni, grzybów czy innych uszkodzeń.

Jak wybrać odpowiedni środek gruntujący?

Wybór odpowiedniego środka gruntującego zależy od rodzaju podłoża, warunków aplikacji oraz wymagań końcowego wykończenia. Przed dokonaniem wyboru warto zwrócić uwagę na następujące czynniki:

Rodzaj podłoża: Różne podłoża, takie jak beton, drewno, cegła czy gips, mogą wymagać różnych rodzajów środków gruntujących, dostosowanych do specyfiki danego podłoża.

Warunki aplikacji: Warunki atmosferyczne, temperatura, wilgotność powietrza, a także sposób aplikacji, takie jak pędzel, wałek, czy natrysk, mogą wpływać na wybór odpowiedniego środka gruntującego.

Wymagania końcowego wykończenia: Rodzaj planowanych materiałów wykończeniowych, takich jak farby, kleje, czy tynki, mogą wpływać na wybór odpowiedniego środka gruntującego, aby zapewnić prawidłową przyczepność i trwałość aplikowanych materiałów.

Preparaty gruntujące – Podsumowanie

Środki gruntujące są nieodzownym elementem procesu przygotowywania powierzchni przed aplikacją materiałów wykończeniowych. Zastosowanie gruntującego preparatu może poprawić przyczepność, zabezpieczyć przed wilgocią, wzmocnić podłoże oraz zapewnić długotrwały efekt końcowy. Wybór odpowiedniego środka gruntującego zależy od rodzaju podłoża, warunków aplikacji oraz wymagań końcowego wykończenia. Przed zastosowaniem środka gruntującego zawsze warto zapoznać się z zaleceniami producenta oraz przeprowadzić próbę na niewielkim obszarze, aby upewnić się, że preparat spełnia oczekiwania i daje oczekiwane rezultaty.

Przy wyborze środka gruntującego ważne jest również zachowanie odpowiednich procedur aplikacyjnych, takich jak odpowiednie przygotowanie powierzchni, dokładne wymieszanie preparatu zgodnie z zaleceniami producenta oraz właściwy sposób aplikacji. Należy również pamiętać o stosowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, gogle czy maska, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas aplikacji.

Warto również zwrócić uwagę na jakość środka gruntującego. Wybierając produkt, należy szukać renomowanych producentów, którzy oferują wysokojakościowe preparaty gruntujące, które spełniają normy i standardy. Przy wyborze produktu warto również skonsultować się z profesjonalistami, takimi jak architekci, inżynierowie budowlani czy specjaliści ds. wykończenia wnętrz, którzy mogą doradzić najlepsze rozwiązania w zależności od konkretnego projektu i wymagań.

Środek gruntujący jest nieodzownym narzędziem podczas przygotowywania powierzchni przed aplikacją materiałów wykończeniowych. Dzięki właściwemu zastosowaniu może poprawić przyczepność, zabezpieczyć przed wilgocią, wzmocnić podłoże oraz zapewnić trwałość i efekt końcowy. Wybór odpowiedniego środka gruntującego zależy od rodzaju podłoża, warunków aplikacji oraz wymagań końcowego wykończenia, dlatego ważne jest zapoznanie się z zaleceniami producenta oraz skonsultowanie się z profesjonalistami. Pamiętajmy również o zachowaniu odpowiednich procedur aplikacyjnych oraz stosowaniu środków ochrony osobistej. Przy odpowiednim zastosowaniu środków gruntujących, można osiągnąć wysoką jakość wykończenia powierzchni i trwałe efekty w projektach budowlanych i wykończeniowych.