Wyświetlanie wszystkich wyników: 20

Pokaż menu
Show 24

Ardex Humistop Flex – 10 kg – dodatek uelastyczniający

327,49 266,25

Wodna dyspersja żywic syntetycznych. Zwiększa elastyczność zaprawy ARDEX HUMISTOP. Do wewnątrz i na zewnątrz. Poprawia przyczepność zaprawy do podłoża Podwyższa hydrofobowość zaprawy ARDEX HUMISTOP

Ardex Humistop Grey- 25 kg – cementowa powłoka uszczelniająca do konstrukcji betonowych, szara

174,66 142,00

Cementowa powłoka uszczelniająca do konstrukcji betonowych i murowych. Wysoki efekt hydrofobowy. Do wewnątrz i na zewnątrz. Odporna na ujemne i pozytywne działanie wody Zgodna z normą PN-EN 1504-2

Cement szybkowiążący do uszczelniania Bostik Block C902 Terra XPress

30,47154,06
Puder-Ex® jest zaprawą cementową o katalitycznym działaniu (przyspieszającym po kontakcie z wodą). W ciągu kilku sekund tworzy trwałe i wodoszczelne wiązanie. Po utwardzeniu jest odporny na działanie mrozu, soli drogowej oraz czynników atmosferycznych. Służy do szybkiego i trwałego uszczelniania przecieków wody i nieszczelności w betonie, murze i konstrukcjach z kamienia naturalnego. W specjalnym systemie hydroizolacji AQUASTOPP produkt stosuje się w drugiej operacji roboczej – po nałożeniu zaprawy mineralnej  Spezialschlämme. Do uszczelniania przecieków w piwnicach, podziemnych garażach, tunelach, zaporach wodnych, kanalizacji, oczyszczalniach ścieków, rurach betonowych, szybach wind, deszczowych zbiornikach retencyjnych, murach portowych, przepustach rurowych, bunkrach, murach zaporowych, zbiornikach na wodę deszczową, sztolniach, śluzach, przejściach/przejazdach podziemnych, wykopach, przepompowniach wody oraz w pozostałych miejscach, w których nie ma możliwości uszczelnienia od strony zewnętrznej. Opakowanie: wiadro 15 kg

Elastyczna dwukomponentowa izolacja reaktywna do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów oraz elementów betonowych PCI Barraseal Turbo – 20 kg

686,09 557,80

Dwuskładnikowa, elastyczna izolacja mineralno-polimerowa piwnic, fundamentów oraz innych elementów budynku przeciw wilgoci gruntowej, spiętrzającej się wodzie infiltracyjnej oraz wodzie wywierającej ciśnienie hydrostatyczne. Łączy w sobie zalety grubowarstwowych izolacji bitumicznych (KMB) oraz mineralnych zapraw uszczelniających (MDS). Uniwersalna w zastosowaniu: jako mostek szczepny, jako izolacja pozioma, pionowa, w strefie cokołowej, do klejenia płyt ochronnych, izolacyjnych i drenażowych. Nie wymaga gruntowania Wygodna aplikacja: wałkiem, pędzlem lub pacą. Krótki czas schnięcia. Wysoka przyczepność: możliwość zastosowania zarówno na podłożach mineralnych, jak i bitumicznych. Współpracuje z taśmą uszczelniającą. Otwarta na dyfuzję pary wodnej. Odporna na działanie mrozu, promieniowanie UV oraz procesy starzenia. Wysoka pozostałość substancji stałych: ok. 90%. Może stanowić podłoże pod tynki oraz powłoki malarskie. Spełnia wymagania normy EN 1504-2. Do ochrony przed wnikaniem radon

Elastyczna szybkowiążąca powłoka izolacyjna do uszczelniania elementów budowlanych i budowli PCI Seccoral 2K Rapid – składnik A płyn – 12,5 kg

662,74 538,81

2-składnikowa. Zdolność mostkowania rys o rozwartości do 2,5 mm. Szybkowiążąca – po 4 godzinach możliwość wchodzenia i układania płytek, po 3 dniach możliwość obciążania wodą. Bardzo niskie zużycie: 2,5 kg/m2/2 mm grubości suchej warstwy. Paroprzepuszczalna. Mrozoodporna. Współpracuje z taśmą uszczelniającą. Odporna na pozytywne i negatywne parcie wody. Wiąże bezskurczowo. Doskonała przyczepność do podłoży cementowych – nie wymaga gruntowania. Możliwość aplikacji wałkiem, pędzlem, packą lub natryskiem. Zgodna z normą EN 14891 – klasa CM 02P. Spełnia wymogi dla klasy W0-I, W1-I, W2-I i W3-I wg DIN 18534, DIN 18531‑5, DIN 18533 i DIN 1853

Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnej i ochrony powierzchni PCI Barraseal 2K Obiekt, komp. A – 25 kg

219,12 178,15

Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca. Wodoszczelna, mostkująca rysy również w niskiej temperaturze oraz przy stałym zanurzeniu w wodzie. Wodoszczelna zarówno przy pozytywnym jak i negatywnym działaniu ciśnienia wody. Paroprzepuszczalna, odporna na starzenie. Odporna na działanie promieniowania UV oraz przenikanie CO2. Dobra przyczepność do różnych podłoży. Nadaje się do aplikacji ręcznej i maszynowej. Współpracuje z taśmą uszczelniającą. Odporna na cykle zamrażania-rozmrażania, działanie soli odladzających oraz siarczany. Odporna na małe i średnie obciążenia, chemiczne i mechaniczne. Nie zawiera rozpuszczalników, niska zawartość chromianów. Spełnia wymagania normy EN 1504‑2.

Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca do izolacji przeciwwodnej i ochrony powierzchni PCI Barraseal 2K Obiekt, komp. B – 7,5 kg

291,33 236,85

Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca. Wodoszczelna, mostkująca rysy również w niskiej temperaturze oraz przy stałym zanurzeniu w wodzie. Wodoszczelna zarówno przy pozytywnym jak i negatywnym działaniu ciśnienia wody. Paroprzepuszczalna, odporna na starzenie. Odporna na działanie promieniowania UV oraz przenikanie CO2. Dobra przyczepność do różnych podłoży. Nadaje się do aplikacji ręcznej i maszynowej. Współpracuje z taśmą uszczelniającą. Odporna na cykle zamrażania-rozmrażania, działanie soli odladzających oraz siarczany. Odporna na małe i średnie obciążenia, chemiczne i mechaniczne. Nie zawiera rozpuszczalników, niska zawartość chromianów. Spełnia wymagania normy EN 1504‑2.

Elastyczny szlam uszczelniający Ardex S 7 Plus – 15 kg

421,15 342,40

Uszczelnienie powierzchni ścian i podłóg w klasach obciążeniowych A, B, A0, B0. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Ściany i podłogi. W postaci proszku. Jednoskładnikowy i bezzapachowy. Możliwy do nanoszenia pędzlem lub packą. Elastyczny. Przekrywający rysy. Paroprzepuszczalny. Wodoszczelny do ciśnienia 5 barów. Na suche i wilgotne podłoża.

Hybrydowa masa izolacyjna Bostik Block X911 Terra Turbo Light /25kg

589,72 479,45
Turbotec 2K+ jest uniwersalnym, wysoce elastycznym uszczelniaczem hybrydowym do ścian zewnętrznych piwnic, cokołów, fundamentów, elementów betonowych, płyt podłogowych w nowych i starych obiektach. Nie zawiera bitumów oraz rozpuszczalników. Łączy pozytywne cechy uszczelnienia elastycznego oraz grubowarstwowej, bitumicznej izolacji budynku (zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, na powierzchni ścian i podłóg).

Masa uszczelniająca 7+8 – składnik proszkowy 7 – 5 kg

81,18 66,00

Klej uszczelniający do układania taśmy uszczelniającej Ardex SK 100 W. dwukomponentowy (proszek i płyn). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Ściany i podłogi. W pływalniach, na balkonach i tarasach w połączeniu z elementami uszczelniającymi Ardex SK TrICOM. Szybkowiążący i szybkoutwardzalny. Wolny od rozpuszczalników. Spełnia wymogi normy eN 12004.

Masa uszczelniająca Ardex 8+9 – składnik płynny 8

330,261 174,65

Ochrona przed wilgocią i uszczelnianie pod płytkami ceramicznymi i płytami. Spełnia wymagania klas A, B, AO, BO. Łączna grubość warstw 0,8 mm Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się do malowania, szpachlowania, nie zawiera rozpuszczalników, bezskurczowa. Masa odporna na rozciąganie, po związaniu plastyczna. Tylko na suche podłoża.

Masa uszczelniająca Ardex 8+9 – składnik proszkowy 9

74,72260,15

Ochrona przed wilgocią i uszczelnianie pod płytkami ceramicznymi i płytami. Spełnia wymagania klas A, B, AO, BO. Łączna grubość warstw 0,8 mm Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się do malowania, szpachlowania, nie zawiera rozpuszczalników, bezskurczowa. Masa odporna na rozciąganie, po związaniu plastyczna. Tylko na suche podłoża.

Multi Izolacja SPEED Ultrament /8kg

301,21 244,89

MULTI IZOLACJA SPEED – odporna na działanie warunków atmosferycznych i procesy starzenia paroprzepuszczalna, szybkowiążąca, elastyczna masa uszczelniająca. Dzięki nowoczesnej recepturze tworzy doskonałą izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową w punktach szczególnie trudnych do izolacji takich jak przejścia technologiczne, naroża oraz stykające się z gruntem części budowli zarówno w nowym budownictwie jak i w przypadku renowacji starych izolacji. Produkt posiada doskonałą przyczepność (nie wymaga siatki oraz gruntowania), jest łatwy w obróbce i bardzo wydajny. Można go aplikować na większość podłoży: tynk, cegły, beton, metal, mur oraz na stare powłoki bitumiczne i podłoża pokryte smołą. Dodatkowo szybkie schnięcie powiązane z jego optyczną kontrolą (zmiana koloru) umożliwia już po 4 godzinach tynkowanie, malowanie, klejenie płyt ocieplenia i odwodnień. Wyrób nie zawiera rozpuszczalników organicznych oraz bitumu.

PCI Seccoral 1K – Elastyczna powłoka izolacyjna do uszczelniania elementów budowlanych i budowli

97,24332,46
 • 1-składnikowa.
 • Mostkująca rysy o rozwartości do 1,3 mm.
 • Paroprzepuszczalna.
 • Mrozoodporna.
 • Współpracuje z taśmą uszczelniającą.
 • Odporna na parcie pozytywne i negatywne.
 • Wiąże bezskurczowo.
 • Doskonała przyczepność do podłoży cementowych – nie wymaga gruntowania.
 • Możliwość aplikacji wałkiem, pędzlem, packą lub natryskiem.
 • Niewrażliwa na mróz w czasie transportu i magazynowania.
 • Zgodna z normą EN 14891 – klasa CM 01P.
 • Wodoszczelna dla wysokości słupa wody do 8 m.
 • Spełnia wymogi dla klas W0-I, W1-I, W2-I i W3-I wg DIN 18534, DIN 18531‑5, DIN 18533 i DIN 18535.

PCI Seccoral 2K Rapid – składnik B proszek – 12,5 kg – Elastyczna szybkowiążąca powłoka izolacyjna do uszczelniania elementów budowlanych i budowli

126,32 102,70

2-składnikowa. Zdolność mostkowania rys o rozwartości do 2,5 mm. Szybkowiążąca – po 4 godzinach możliwość wchodzenia i układania płytek, po 3 dniach możliwość obciążania wodą. Bardzo niskie zużycie: 2,5 kg/m2/2 mm grubości suchej warstwy. Paroprzepuszczalna. Mrozoodporna. Współpracuje z taśmą uszczelniającą. Odporna na pozytywne i negatywne parcie wody. Wiąże bezskurczowo. Doskonała przyczepność do podłoży cementowych – nie wymaga gruntowania. Możliwość aplikacji wałkiem, pędzlem, packą lub natryskiem. Zgodna z normą EN 14891 – klasa CM 02P. Spełnia wymogi dla klasy W0-I, W1-I, W2-I i W3-I wg DIN 18534, DIN 18531‑5, DIN 18533 i DIN 18535.

Samorozpływny szlam uszczelniający Ardex S 8 Flow – 15 kg

434,17 352,98

Uszczelnienie powierzchni podłóg w klasach obciążeniowych A, B, A0, B0. Do wyrównywania nierówności. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Podłogi. W postaci proszku. Jednoskładnikowy i bezzapachowy. Możliwy do nanoszenia pędzlem lub packą. Elastyczny. Przekrywający rysy. Paroprzepuszczalny. Wodoszczelny do ciśnienia 5 barów. Na suche i wilgotne podłoża. Do grubości warstw 5 mm. Zakres stosowania: Uszczelnienie powierzchni podłóg pod płytkami i okładzinami przy obciążeniach jakie występują na tarasach, balkonach, w basenach, pomieszczeniach prysznicowych, łaźniach, w przemysłowych pomieszczeniach sanitarnych i mieszkalnych z odpływami podłogowymi. Do wyrównywania nierówności do 5 mm grubości.

Sopro DSF 523 elastyczna zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa

90,28355,22

Jednoskładnikowa, cementowa zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok nieprzepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Do stosowania pod okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych (łazienkach, natryskach, pralniach, kuchniach), w basenach kąpielowych, na balkonach i tarasach. Również pod deski tarasowe i płyty na podkładkach dystansowych, w podziemnych częściach budynku i zbiornikach na wodę użytkową.

 • Paroprzepuszczalna
 • Odporna na działanie promieni UV
 • Odporna na parcie negatywne
 • Czas schnięcia: ok. 4 godziny na warstwę
 • Możliwość chodzenia: po ok. 5-6 godzinach
 • Czas użycia: ok. 2 godziny
 • Łatwa aplikacja
 • Do nanoszenia wałkiem, szpachlą, do malowania i natryskiwania
 • Na balkony i tarasy
 • Do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
 • Do basenów kąpielowych
 • Do podziemnych części budynków
 • Do zbiorników z wodą pitną
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi
 • Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII

Sopro DSF RS 623 /20kg szybkowiążąca jednoskładnikowa zaprawa uszczelniająca

493,55 401,26

Reaktywna, o stabilnej konsystencji, jednoskładnikowa, mineralna zaprawa uszczelniająca do wytwarzania elastycznych powłok nie przepuszczających wody i szybko mostkujących pęknięcia. Do przyklejania mat uszczelniająco-kompensujących Sopro AEB® na wszystkich powszechnie występujących podłożach oraz wodoszczelnego przyklejania taśm uszczelniających, uszczelek i innych uformowanych elementów uszczelniających Sopro.

 • Szybkowiążąca (2-3 godziny na warstwę)
 • Układanie płytek już po 4 godzinach
 • Długi czas użycia, ok. 40 minut
 • Elastyczna w niskich temperaturach
 • Reaktywne, szybkie wysychanie pomiędzy taśmami i innymi uformowanymi elementami
 • Stabilna, kremowa konsystencja, bardzo łatwa w zabudowie
 • Bardzo niskie zużycie, bardzo niski skurcz
 • Do przyklejania mat uszczelniająco-kompensujących Sopro AEB®
 • Do przyklejania taśm uszczelniających Sopro i uformowanych z nich elementów
 • Do nanoszenia wałkiem, szpachlą, pędzlem lub metodą natryskową
 • W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi

Zaprawa uszczelniająca dwuskładnikowa Kerakoll Aquastop Flex /32kg

335,79 273,00
Ekokompatybilna, certyfikowana, antyalkaliczna i odporna na chlor, dwuskładnikowa membrana mineralna do wysoce trwałego, przyczepnego i elastycznego uszczelniania podłoży przed układaniem okładzin z użyciem klejów, idealna w GreenBuilding. Zredukowana emisja CO2, najniższa emisja lotnych związków organicznych, odpowiednia do recyklingu jako kruszywo.
Aquastop Flex służy do uszczelniania balkonów, tarasów, basenów i kabin prysznicowych przed ułożeniem płytek ceramicznych, również "płytka na płytkę", z pominięciem uciążliwej rozbiórki.
 • Przeznaczony pod układanie na klejach linii H40®
 • Wysoka kompatybilność z Bioflex®

Zaprawa uszczelniająca Kerakoll Aquastop Nanoflex /20kg

259,41 210,90
Paroprzepuszczalna membrana mineralna, odporna na środowisko alkaliczne i chlor, certyfikowana, ekokompatybilna, o podwyższonej przyczepności i trwałości, do elastycznego uszczelniania podłoży przed układaniem na klejach, idealna w GreenBuilding. Jednoskładnikowa, o zredukowanej emisji CO2 i najniższej emisji lotnych związków organicznych, po związaniu odpowiednia do recyklingu jako kruszywo.
Aquastop Nanoflex® tworzy płynną, jednorodną masę, której konsystencję można regulować ilością dodawanej wody, w celu uzyskania idealnej obrabialności w zależności od warunków na budowie, gwarantując maksymalną przyczepność systemu klejenia.
 • Przeznaczony pod układanie na klejach linii H40®
 • Wydajność o 30% większa w stosunku do systemów dwuskładnikowych